2014. szeptember 14., vasárnap

Milyen iskolát válasszunk gyermekünknek?

Jövőre iskolakezdés? Nem árt, ha időben elkezdünk foglalkozni az iskolaválasztással.

Minden iskolakezdés előtt álló gyermek szüleiben felmerül a kérdés:
Milyen iskolát válasszunk gyermekünknek?
erről kérdeztem Kerekesné György Zsófiát a  fejlesztemagyerekem.hu szakértőjét.
Nem ismerjük még a képességeit, nem tudjuk mi lesz jó neki! Ha egy hajtós iskolába íratjuk, nem biztos, hogy jól teljesít, esetleg nehéz lesz neki, gyengén fog teljesíteni? Ha pedig egy lazább, kevesebbet elváró iskolába fog menni, akkor „nem fejlődik kellőképp”, „nem fogja megállni a helyét” az életben.
Milyen szempontok alapján válasszunk? Kell-e egyáltalán ennyire kivesézni a témát?
Nem csak pedagógusként, hanem szülőként is érintett vagyok-voltam ebben a nagyon fontos, sokak számára fejtörést okozó témában.  Úgy gondolom igen is kell erről a témáról beszélnünk, bár mindenképpen tartsuk meg az egyensúlyt! Pontosan annyira foglalkozzunk a kérdéssel, amennyi figyelmet az megkíván. Ez pedig esetfüggő.
Mindenképpen kezdjük azzal, ami a legfontosabb (iskolakezdés előtt legalább egy évvel): gondoljuk végig alaposan, hogy milyen a gyermekünk? Milyenek a saját tapasztalataink vele kapcsolatban? Miben ügyes? Miben kéne még fejlődnie? Tehetséges-e valamiben? Esetleg alul teljesít? Milyen a személyisége? Mennyire kitartó?  
Már iskolakezdés előtt egy évvel beszélgessünk el az óvó nénikkel arról, hogy ők milyennek látják gyermekünket? Hiszen a közösségben másként viselkedik, más arcát mutatja, mint otthon.
Kérhetünk segítséget más szakemberektől is, képességfelmérés, tehetséggondozás terén. Ha begyűjtöttük a kellő információkat, könnyebb lesz a gyermekünk számára megfelelő iskolát találnunk. Az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni a válogatásnál:
  • Milyen messze van az iskola lakóhelyünktől, munkahelyünktől, esetleg a segíteni tudó nagyszülőktől - rokonoktól- barátoktól?
  • Tájékozódjunk az iskolák pedagógiai programjáról, mennyire szimpatikus számunkra az adott oktatási intézmény gyermekekről, tanításról alkotott képe, oktató módszere.
  • Vegyünk részt a különböző nyíltnapokon, iskolakóstolgató foglalkozásokon.
  • A számunkra legszimpatikusabb iskolákban részt vehet gyermekünk az iskola előkészítő foglalkozáson, klubdélutánon, de semmiképpen se vigyük el 1-2 iskolánál több helyre!  
  • Ha lehetőség adódik, beszélgessünk a leendő tanító nénikkel, ismerkedjünk meg velük.
  • Legyünk kíváncsiak gyermekünk véleményére is, de ne feledjük, a döntés a mi kezünkben van az a mi feladatunk!
  • Érdemes képességfelmérést végeztetnünk, mely alapján szélesebb képet kapunk gyermekünk képességeiről.
Mennyire alapozta meg a kisgyermekkor az iskoláséveket?
Amikor gyermekünk 3-4 éves korban elkezdi az óvodát, még külső és belső tulajdonságait tekintve is inkább az első három életévet, a kisgyermekkort jellemzi. Énképe ekkorra alakul ki igazán, sok-sok téren önállósodik, kitárul számára a világ. Gyermekünk már messzebbre merészkedik, képes elengedni édesanyja óvó karjait, igazi kis felfedezővé válik. Mozgása egyre ügyesebb lesz, fizikuma is erősödik, kitartóbbá válik. Testi-lelki fejlődése igazán intenzív szakaszába érkezik. A csemeték lételeme a játék. Ha jól megfigyeljük, játékuk során mennyi mindenben részük lehet! Sokat mozognak, festenek, rajzolnak, báboznak, általuk tapasztalt, majd elképzelt világokban játszanak. Érdemes hát ezt kihasználva minél több élményt, tapasztalatot nyújtani számukra ebben az időszakban, melyekből később, majd iskolás korban profitálhatnak igazán.
Érdemes tehát óvodás korban megismertetni gyermekinkkel minél többféle dolgot. Biztosítsunk számukra lehetőséget arra, hogy játékos foglalkozások keretében megismerkedhessenek esetleg az idegen nyelvekkel, tánccal, zenével, képzőművészetekkel, sporttal. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy gyermekink számára a legfontosabb ebben az életkorban a szabad játék. A különfoglalkozások sosem vehetik át, az önálló, szabadjáték lehetőségét. Érdemes válogatni ezek között a lehetőségek között, és végiggondolni, melyik illik gyermekünkhöz a legjobban. Gondolkodhatunk komplex foglalkozásokban is, ahol gyermekünk minél többféle tapasztalatot, élményt szerezhet. A Fejlesztemagyerekem.hu csapata ezért indította útjára a Kukucskáló Műhely programot. Itt a gyermekek többféle témával és területtel is megismerkedhetnek egyszerre, kibontakozhat tehetségük, képességeik fejlődését pedig hozzáértő szakemberek, játékos módszerekkel segítik.
 Sok gyermek jár már óvodás korban különböző játékos foglalkozásokra, ahol kiderül milyen az érdeklődésük, mely tevékenység közben érzik magukat a legjobban. Jó, ha megerősítést kapunk más szakemberektől is e téren.  Mindezek a lehetőségek, tapasztalatok segítségünkre lesznek az iskolaválasztásnál.

Sokszor érzem azt, hogy a választásnál nem a gyerek képességeinek megfelelően választunk, hanem a saját, gyerekünkbe fektetett vágyainkat akarjuk megvalósíttatni az iskola által! Jól gondolom?
Nekem egyszer egy nagyon kedves pszichológus ismerősöm azt mondta, hogy a gyermek nem magántulajdon. Bár a mi feladatunk testi-lelki épségének megóvása, mégsem feledkezhetünk meg arról, hogy gyermekünk önálló, szuverén egyéniség. Egy ember, akit nekünk kell terelgetni, hogy később sikeres, boldog felnőtt váljék belőle. Nehéz megtalálni azt az egyensúlyt ahol a terelgetés még terelgetésnek, és nem erőszakoskodásnak nevezhető.
Sok szülő választ iskolát úgy, ahogyan azt látod, tapasztalod. Mégis úgy gondolom, nem hibáztathatjuk őket, hiszen a céljuk a legtöbb esetben pontosan az, hogy gyermekük boldogabb legyen, mint ők, hogy könnyebben boldoguljon majd az életben.

De hogyan választhatnánk képességeinek megfelelő iskolát, ha nem is ismerjük a képességeiket? Érdemes már óvodás korban képességfelmérést végeztetni?
Igen, határozottan ez a véleményem.
Bár óvodás kor előtt is nagyon fontos az egyes képességterületek egészséges fejlődését figyelemmel kísérni, mégis óvodás korra összpontosul a figyelem, hiszen ez a korszak előzi meg ténylegesen az iskoláskort. 3 éves kortól nagyon sok fontos változás megy végbe a gyermekeinken mind külső, fizikai változásokat tekintve, mind belső tulajdonságokat megfigyelve is. Gyermekeink testalkata megváltozik: megnyúlnak, megnőnek a végtagjaik, egyre inkább a felnőttekhez kezdenek hasonlítani. Izomzatuk megváltozik, sokkal fejlettebb, finomabb mozdulatokat képesek végrehajtani. Egyre szebben rajzolnak, szebben, artikuláltabban beszélnek. Viselkedésük megváltozik, komolyabbak lesznek, szociálisabbá válnak, kevésbé önmaguk kap már szerepet, társas lények lesznek, barátságokat kötnek, közös játékokat szerveznek, empatikusabbá válnak, figyelmesek, toleránsak, érzékenyek egymás iránt. Érzékszerveik is rohamosan fejlődnek, a sok-sok mozgás, játék, mese, zene, kézműveskedés, ének hatására az iskolához fontos képességterületeik tökéletesednek. Végül 6-7 éves korra érett iskolásokká válnak. Az utolsó óvodai év folyamán érdemes a fent említett területek állapotát egy játékos felmérés során feltérképezni.
A képességfelmérés alkalmával nagyon sok minden kiderül. Egy hozzáértő, elfogulatlan szakember segítséget tud nyújtani abban, hogy a szülő még teljesebb képet kapjon gyermeke képességeiről. Megnyugvást adhat, hogy jó úton haladnak, esetleg megerősítheti a szülőt abban, hogy gyermeke bizonyos téren tényleg tehetséges-e. Ha a képességfelmérés folyamán a lurkó valamilyen területen alulteljesít, a szakember segítségével még mindig lehetőségük van arra, hogy megtalálják a legjobb lehetőséget, amellyel az iskolakezdésig elhárítsák a nehézséget.
Bátran legyünk kíváncsiak gyermekünk olyan oldalára is, amelyet egy ilyen alkalommal megismerhetünk.

Ha lehet erre válaszolni: Mennyire függ az iskolaválasztástól, mennyire befolyásolja (-juk ezzel a döntéssel) a gyerek egész további életét?
Már születésünktől kezdve bizonyos tekintetben kiszolgáltatottak vagyunk sok általunk irányíthatatlan dolognak. De pontosan ugyanannyit viszont mi tartunk kézben, legalábbis egy darabig szüleink felügyelete, segítsége mellett. Tehát, úgy gondolom, hogy igen, minden hatással van ránk, későbbi életünkre, de mindig lehetőségünk van változtatni.
Mindenkinek nagyon izgalmas időszak az iskolakezdés. Jó, ha az első iskolai élmények pozitívak gyermekink számára. A legtöbb pszichológiai kutatás, amely a „sikeres tanulás”- t vizsgálta, alátámasztja, hogy a pozitív élmények-sikerélmények önbizalom-növelők. A későbbiek folyamán sikeresebben, jobban tanultak azok, akik nagyon sok jó tapasztalatot szereztek ezekben az években. Éppen ezért fontos, hogy próbáljuk meg lehetőségeinkhez képest megtalálni azt az iskolát, és tanítót, aki gyermekünk számára képes ezt megadni.
Persze az is előfordulhat, hogy az általunk gondosan kiválasztott iskola, kedves tanító mégsem hozza meg a várt sikert. Gyermekünk viselkedése megváltozik, esetleg tanulmányi eredményével nem vagyunk elégedettek. Fontos, hogy ilyen esetben legyünk türelmesek, próbáljunk meg jó kapcsolatot ápolni az iskolai szakemberekkel is. Jó, ha nyomon követjük gyermekünk fejlődését, beszélgessünk vele sokat. Előfordulnak olyan helyzetek, amikor igen is, szükségessé válik az iskolaváltás. Minden esetben merjünk dönteni, figyeljünk oda gyermekeink és az iskola jelzéseire, és akkor elkerülhetjük a későbbi, akár egész életünkre ható nehézségeket, rossz élményeket.

                                                          

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése